Відділ обліку та звітності селищної ради

Начальник відділу обліку та звітності селищної ради
ТУР Надія Володимирівна


Спеціаліст-бухгалтер
ОЗІРСЬКА Анастасія Олегівна


1. Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов’язань і господарських операцій (облік основних коштів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, результатів господарсько-фінансової діяльності; розрахунки з постачальниками і замовниками за надані послуги тощо).
2. Здійснює прийом і контроль первинної документації за відповідними ділянками бухгалтерського обліку та підготовляє їх до обробки.
3. Відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з рухом основних коштів, товарно-матеріальних цінностей і коштів.

 

Спеціаліст-бухгалтер
САВІСЬКО Надія Іванівна


1. Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов’язань і господарських операцій (облік основних коштів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, результатів господарсько-фінансової діяльності; розрахунки з постачальниками і замовниками за надані послуги тощо).
2. Здійснює прийом і контроль первинної документації за відповідними ділянками бухгалтерського обліку та підготовляє їх до обробки.
3. Відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з рухом основних коштів, товарно-матеріальних цінностей і коштів.
4. Веде облік операцій, пов’язаних з нарахуванням заробітної плати, оплати за час основних та додаткових відпусток, хвороби працівників апарату управління, юристу та громадському формуванню «СОБР». Забезпечує ведення основних рахунків працівників, розрахунково – платіжних відомостей.
5. Робить нарахування та перерахування податків і зборів до державного і місцевого бюджетів, внесків до фондів соціального страхування, заробітної плати робітників та службовців. інших виплат та платежів.
6. Щомісячно і щоквартально надає в ЦСУ звіт з праці, звіт про заборгованість заробітної плати, звіт про виконання робочого часу.
7. Щоквартально подає у податкову інспекцію розрахунок податку власників транспортних засобів, звіт про забруднення навколишнього середовища.
8. Робить і подає квартальні звіти до Пенсійного фонду, до центру зайнятості, по соцстраху, до фонду від нещасних випадків.

 

ПАЩЕНКО Наталія Олександрівна


1. Здійснює операції з приймання, обліку, видачі та збереження коштів і цінних паперів через касу, з обов’язковим дотриманням правил, що забезпечують їх схоронність.
2. Оформляє документи й одержує відповідно порядку кошти і цінні папери в установах банку, веде на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковими залишками.
3. Вчасно повідомляє головного бухгалтера про всі обставини, що загрожують збереженню довірених йому цінностей, ніде, ніколи й жодною мірою не розголошує відомі йому дані про операції зі збереженням цінностей, їх відправлення, перевезення, охорони, сигналізації, а також службових доручень по касі.
4. Перевіряє первинні касові документи, несе відповідальність за прийняті до оплати касові документи, проводить реєстрацію прибуткових та видаткових ордерів, веде журнал реєстрації довіреностей та відповідає за порядок реєстрації виданих та повернутих довіреностей на одержання цінностей.
5. Веде аналітичний облік по рахунках «касові та фактичні» видатки по функціональної класифікації згідно первинних документів.
6. Подає у ДПІ Ф-2 про виплачену нецільову благодійну допомогу, веде книгу доходів по поступленню податків, щомісячно звіряє з головною книгою поточних рахунків.
7. Щоквартально подає у податкову інспекцію розрахунок податку власників транспортних засобів, звіт про забруднення навколишнього середовища.
8. Виконує окремі службові доручення головного бухгалтера.


Нужно зайти и бесплатные программы скачать для пк, а так же фильмы смотреть онлайн на кинопортале или скачать Купить шаблоны для DLE на лучшем портале